Achtergrondsafscheiding
Lesmateriaal VO

Biologie / Mens & natuur:
Wat verteert wel en wat niet?

In deze les voor Biologie en Mens & Natuur onderzoeken de leerlingen welk afval biologisch afbreekbaar is en welk afval niet. Ze doen verschillende soorten afval in een potje en houden zes weken lang bij wat er met het afval gebeurt. De resultaten houden ze bij in een onderzoeksverslag. In het onderzoeksverslag leggen ze ook de link tussen de uitkomsten van het practicum en zwerfafval.

Docentenhandleiding biologie

Werkblad biologie vmbo/havo/vwo

Delen