Achtergrondsafscheiding
Lesmateriaal VO

Nederlands: Stop zwerfafval

Actieposter scholenIn de les Stop zwerfafval maken de leerlingen een poster met hun ideeën om zwerfafval te verminderen. Uit welke middelen bestaat bijvoorbeeld een publiekscampagne? Hoe kun je mensen naar een afvalbak lokken? In de les Ik adviseer verwerken de leerlingen hun ideeën in een adviesrapport. In de les Eens of oneens voeren de leerlingen een verbale strijd over zwerfafval.

Docentenhandleiding Nederlands Stop zwerfafval

Docentenhandleiding Nederlands Ik adviseer

Docentenhandleiding Nederlands Eens of oneens

Werkblad Nederlands Stop zwerfafval vmbo/havo/vwo

Extra onderdelen les Stop zwerfafval
Bij de les Stop Zwerfafval horen een aantal extra onderdelen.

Bekijk actieposter zwerfafval

Bestel actieposter zwerfafval in de webshop

Delen